Το σχολείο μας 

Καθηγητές μας οι παλαιοί μας μαθητές 

Επιτυχίες και Πτυχία για ΟΛΟΥΣ

Ίδρύθηκε το 1984

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !